DOM STANISŁAWA I STANISŁAWY BEŁDOWSKICH W BIAŁYMSTOKU ZABYTKIEM

Decyzją z dn. 06 kwietnia 2020 r. Podlaska Wojewódzka Konserwator Zabytków – prof. Małgorzata Dajnowicz wpisała do rejestru zabytków województwa podlaskiego dom mieszkalny Stanisława i Stanisławy Bełdowskich przy ul. Adama Mickiewicza 11 w Białymstoku.

Historia budynku przy ul. Adama Mickiewicza 11 w Białymstoku sięga lat 1933-1934. Dom został wybudowany według projektu architekta Rudolfa Macury – jednego z najważniejszych twórców architektury modernistycznej w nurcie funkcjonalizmu okresu międzywojennego Białegostoku. Pierwszym właścicielem posesji i zleceniodawcą budowy domu był lekarz Stanisław Bełdowski, ordynator oddziału zakaźnego w Miejskim Szpitalu św. Rocha przy ul. Piwnej 16. W latach 1934-1937 jedno z mieszkań w domu S. Bełdowskiego wynajmował prezydent Białegostoku – Seweryn Nowakowski.

Budynek przy ul. Adama Mickiewicza 11 w Białymstoku oprócz wartości historycznych, wyróżniają zachowane wartości artystyczne. Obiekt jest przykładem zastosowania form architektury modernistycznej – nurtu funkcjonalizmu w budownictwie mieszkaniowym lat 30. XX wieku. Budynek cechuje prostota i podporządkowanie jednolitemu wyrazowi kompozycji architektonicznej. Stanowi cenną realizację modernistyczną na terenie Białegostoku o indywidualnym wyrazie estetycznym. Przekształcenia bryły i wnętrza nie obniżyły  jego wartości zabytkowych. Budynek zachował praktycznie wszystkie cechy stylowe nadane mu przez architekta.

foto. WUOZ w Białymstoku