DOM STAROMIEJSKI W SUPRAŚLU Z NAJWYŻSZĄ DOTACJĄ PWKZ

Zabytkowy Dom Staromiejski (dawna plebania) w Supraślu otrzymał najwyższą w tym roku dotację Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Budynek przejdzie gruntowny remont i jeszcze w tym roku będzie cieszył oczy odwiedzających Supraśl. 

Budynek dawnej plebanii został wybudowany około połowy XIX wieku. Według informacji przekazywanych przez mieszkańców miasteczka, został wzniesiony przez Niemca – właściciela fabryki. Po wybudowaniu kościoła, został przekazany w posiadanie parafii (po 1886 roku).

Znajdujący się w samym centrum Supraśla budynek, wymaga pilnego remontu. Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków przyznał w tym roku parafii pw. NMP Królowej Polski w Supraślu dotację w wysokości 170 tys. złotych na remont budynku. W ramach inwestycji zostanie wykonany m. in. nowy dach.

„Już w 2011 roku mój poprzednik, po przeprowadzonej kontroli wydał zalecenia natychmiastowego remontu, a właściwie prac zabezpieczających obiekt. Wówczas – przy braku środków na dotacje – obiekt ten ze strony PWKZ nie otrzymał niestety żadnego wsparcia finansowego. Jest to cenny XIX-wieczny dom, aktualnie w stanie krytycznym, zasługujący na „uratowanie”, wpisujący się także w architekturę unikalnego w skali nie tylko regionu, ale i kraju a nawet Europy Supraśla.” – prof. Małgorzata Dajnowicz, Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Dom Staromiejski w Supraślu w rejestrze zabytków województwa podlaskiego widnieje od 1966 roku.

W tym roku, Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków przyznał 55 dotacji na kwotę blisko 2,2 mln złotych.