Dotacja dla Wigier na prace przy eremach

W dniu 4 lipca 2022 roku w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku podpisano umowę dotacyjną pomiędzy prof. dr hab. Małgorzatą Dajnowicz  – Podlaską Konserwator Zabytków, a ks. kan. dr Jackiem Nogowskim – Proboszczem Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Wigrach.

Wydarzeniu towarzyszył Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski.

Przyznane środki, w wysokości 5 000 000 zł, zostaną przeznaczone na realizację zadania „Roboty budowlane eremu tarasu dolnego wraz z murem oporowym od strony południowej zespołu pokamedulskiego w Wigrach”. Kwota pochodzi ze środków Wojewody Podlaskiego otrzymanych od Prezesa Rady Ministrów z ogólnej rezerwy budżetowej, co stanowi 99,94% wartości zadania.

W trakcie wydarzenia głos zabrał Bohdan Paszkowski, który podziękował ks. kan. dr Jackowi Nogowskiemu za opiekę nad zespołem klasztornym Kamedułów. Wojewoda Podlaski wskazał, iż zabytek ten wyróżnia się pośród innych województwa podlaskiego, zarówno ogromem założenia, jak i kompozycją układu architektonicznego oraz wartością kulturową.

Z kolei ks. kan. dr Jacek Nogowski przedstawił dotychczas zrealizowane prace przy przedmiotowym zabytku, przeprowadzone we współpracy, z dotacji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku oraz opowiedział o dalszych planach konserwatorsko-budowlanych związanych z obiektem.

Ochrona polskich zabytków jest jednym z priorytetów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dlatego jest mi niezmiernie miło, iż środki przyznane przez Prezesa Rady Ministrów trafią właśnie do Wigier. Zespół pokamedulski w Wigrach to jeden z najbardziej okazałych, spektakularnych zabytków województwa podlaskiego. Obiekt ten świadczy o naszym dziedzictwie kresowym i symbolizuje to dziedzictwo, bowiem położony jest na pograniczu naszych ziem polskich, co dodatkowo podnosi jego walory historyczne czy kulturowe – wskazuje prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – Podlaska Konserwator Zabytków.

Historia wigierskiego klasztoru sięga XVII wieku, kiedy na wyspie na jeziorze Wigry osiedlili się Kameduli. Początkowo budowali oni obiekty drewniane, dopiero w latach 1704-1745 wzniesiono dom murowany tzw. forestarię, składający się z izby mieszkalnej i alkierza, później powstał murowany kościół. Świątynia uległa zniszczeniu podczas I wojny światowej, następnie została odbudowana według projektu architekta Oskara Sosnowskiego. Zniszczenia po kolejnej wojnie odbudowano w latach 1949-1955 według projektów inż. Władysława Paszkowskiego pod kierunkiem architekta Stanisława Bukowskiego.

Zespół pokamedulski w Wigrach został wpisany do rejestru zabytków województwa podlaskiego w 1979 roku.