DOTACJA PWKZ NA PRACE NAPRAWCZE ZWIĄZANE Z MODERNIZACJĄ BRAMY WJAZDOWEJ DO PAŁACU BRANICKICH

Prof. Małgorzata Dajnowicz podlaska wojewódzka konserwator zabytków podpisała umowę z Miastem Białystok dotyczącą przyznania dotacji w wysokości 70 000,00 zł na prace remontowe bramy wjazdowej  wraz z jej murami.

Autor zdjęcia: W. Paszkowski. Białystok – widok na bramę wjazdową Pałacu Branickich.

XVIII-wieczna brama barokowa stanowi wstępny akcent architektoniczny na osi głównej założenia pałacowego. Jej budowa rozpoczęła się w 1758 r.

Ostatnie prace naprawcze przeprowadzono w 2016 roku, dotyczyły one remontu elewacji bramy  wjazdowej w zespole pałacowo-ogrodowym Branickich.

W 1958 r. decyzją ówczesnego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,  brama wjazdowa wraz z murami do Pałacu Branickich obecnie Akademii Medycznej w Białymstoku została  wpisana do rejestru zabytków województwa podlaskiego.