DOTACJE 2020 – KOLEJNE UMOWY PODPISANE!

Kolejne umowy o dotacje przyznane przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zostały podpisane. W tym roku na prace przy 55 zabytkowych obiektach rozdysponowano blisko 2,2 mln złotych!

Pieniądze pochodzą z budżetu państwa i, podobnie jak w ubiegłym roku, są największymi w historii województwa, pozyskanymi przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wiele obiektów otrzymało dotację ze środków wojewódzkiego konserwatora po raz pierwszy.

Pełna lista udzielonych dotacji