Dotacje 2022

Od 01.11.2021 roku rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ze środków z budżetu państwa, będących w dyspozycji Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2022 roku. Według nowego rozporządzenia wnioski będą przyjmowane do 30.11.2021 roku.

Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku lub drogą pocztową ( w tym przypadku liczy się data stempla pocztowego).

Stosowne dokumenty:

Nowy regulamin udzielania dotacji.

Wniosek o udzielenie dotacji.