Dotacje 2024

Od 1 listopada 2023 roku rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ze środków
z budżetu państwa, będących w dyspozycji Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2024 roku.

Według nowego rozporządzenia wnioski będą przyjmowane do 30.11.2023 roku.

Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku lub drogą pocztową (w tym przypadku liczy się data stempla pocztowego).

Stosowne dokumenty znajdują się w następującym linku: https://tiny.pl/clxg6.

Dotacje 2024, WUOZ w Białymstoku rozpoczął przyjmowanie wniosków
Dotacje 2024