DOTACJE DLA UNIWERSYTETÓW

Pałac Branickich i zabytkowy budynek przy ul. Warszawskiej w Białymstoku ze wsparciem Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Umowy o dotacje podpisali rektorzy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i Uniwersytetu w Białymstoku. 

prof. Adam Krętowski, rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, prof. Małgorzata Dajnowicz, podlaska konserwator zabytków, prof. Robert Ciborowski, rektor Uniwersytetu w Białymstoku

Jeszcze w tym roku konserwacji zostaną poddane zewnętrzne elementy architektoniczne Pałacu Branickich w Białymstoku. Zabytkowy budynek jest zaliczany do najpiękniejszych realizacji barokowej architektury w tej części Europy. Mecenat hetmana Jana Klemensa Branickiego doprowadził w XVIII wieku do opatrzenia białostockiego pałacu mianem „Polskiego Wersalu”.

Dziedzictwo hetmana jest kontynuowane przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, który od 1950 roku jest właścicielem rezydencji. Pałac stanowi główną siedzibę białostockiej uczelni, która przy wsparciu Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków prowadzi systematyczne prace remontowo-konserwatorskie zmierzające do przywrócenia rezydencji XVIII-wiecznej świetności.

Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków przyznał w tym roku dla Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku dotację w wysokości 50 tys. złotych na konserwację zewnętrznych elementów architektonicznych Pałacu Branickich. Umowę z prof. Małgorzatą Dajnowicz, podlaską konserwator zabytków podpisał prof. Adam Krętowski – rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Uniwersytet w Białymstoku otrzymał dotację w wysokości 80 tys. złotych na remont elewacji frontowej zabytkowego budynku przy ul. Warszawskiej 63 w Białymstoku (Wydział Ekonomii i Finansów UwB). Umowę o dotację podpisał prof. Robert Ciborowski – rektor Uniwersytetu w Białymstoku.

Pieniądze pochodzą z budżetu państwa i, podobnie jak w ubiegłym roku, są największymi w historii województwa, pozyskanymi przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wiele obiektów otrzymało dotację ze środków wojewódzkiego konserwatora po raz pierwszy. W tym roku na prace przy 55 zabytkowych obiektach rozdysponowano blisko 2,2 mln złotych!