DOTACJE PWKZ 2021

Trwa formalna ocena złożonych do Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wniosków o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku wpłynęło 88 wniosków o przyznanie dotacji ze środków z budżetu państwa, będących w dyspozycji Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2021 roku.

Wnioski są aktualnie sprawdzane pod względem formalnym. Te prawidłowo wypełnione i złożone będą poddane dalszej ocenie merytorycznej.

Podobnie jak w ubiegłych latach, wnioskodawcami w większości są parafie, zarówno prawosławne, jak i katolickie (62 wnioski).

Większość złożonych wniosków dotyczy prac prowadzonych przy zabytkach nieruchomych (61 wniosków). Zadania dotyczą głównie remontów elewacji, dachów i fundamentów. Planowane przez wnioskodawców prace przy zabytkach ruchomych to przede wszystkim  konserwacje ołtarzy, rzeźb, obrazów i nagrobków.

Łączna wnioskowa kwota to w tym roku prawie 11 mln zł. W ustawie budżetowej do dyspozycji Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przewidziano 2 miliony 270 tysięcy złotych.