DOTACJE PWKZ 2021

52 zabytki – kościoły, cerkwie, drewniane domy, budynki użyteczności publicznej, a także rzeźby, obrazy, i organy – prof. Małgorzata Dajnowicz podlaska wojewódzka konserwator zabytków przyznała dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane. Rozdysponowano ponad 2,2 mln zł.

Przyznaliśmy 52 dotacje na różnego rodzaju prace dotyczące ratowania zabytków – są to prace budowlane, restauratorskie, a także prace naprawcze.” mówi prof. Małgorzata Dajnowicz, podlaska wojewódzka konserwator zabytków. W tym roku rozdysponowano ponad 2,2 mln złotych.

Do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku wpłynęło 87 wniosków o przyznanie dotacji na finansowanie prac remontowo-konserwatorskich przy podlaskich zabytkach. „Więcej niż połowa wnioskodawców otrzymała dotacje. Utrzymujemy wynik podobny, jak w ubiegłych latach – w 2020 roku również przyznaliśmy 52 dotacje.” dodaje prof. Małgorzata Dajnowicz.

Najwyższe dotacje – w wysokości 80 tys. złotych zostały przyznane na prace remontowe przy pięciu zabytkowych obiektach z województwa podlaskiego – kościele pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Szczepankowie (kontynuacja remontu wnętrza kościoła), kościele pw. św. Józefa i św. Antoniego w Boćkach (remont elewacji i izolacja pozioma dzwonnicy), kościele pw. św. Rocha w Lemanie (remont wież i dachu kościoła zniszczonych przez wichurę), kościele pw. św. Bartłomieja w Kuleszach Kościelnych (remont elewacji), kościele pw. św. Rocha w Białymstoku (renowacja zabytkowych organów piszczałkowych).

Wiele obiektów otrzymało dotację ze środków wojewódzkiego konserwatora zabytków po raz pierwszy m.in. kościół pw. Trójcy Przenajświętszej w Nowej Pawłówce (prace konserwatorsko-restauratorskie ołtarza głównego), cerkiew pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Werstoku (remont elewacji), molenna staroobrzędowców pw. Świętej Trójcy w Wodziłkach (remont i wymiana więźby i pokrycia dachu wieży), dom mieszkalny przy ul. Grunwaldzkiej w Białymstoku (wzmocnienie fundamentu oraz murowanej ściany szczytowej posadowionej za nim).

Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru.  W uzasadnionych przypadkach – np. gdy zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną, naukową lub wymaga niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich, restauratorskich, budowlanych – dotacja może być wyższa. Przykładem są prace renowacyjne ogrodzenia meczetu w  Kruszynianach.” – prof. Małgorzata Dajnowicz.

Pieniądze pochodzą z budżetu państwa i, podobnie jak w dwóch ubiegłych latach, są największymi w historii województwa, pozyskanymi przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Pełna lista przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.