DOTACJE PWKZ 2021

Wczoraj (28 lutego) upłynął termin składania wniosków o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ze środków z budżetu państwa, będących w dyspozycji Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2021 roku. 

O przyznanie dotacji celowej mogła ubiegać się osoba fizyczna, jednostka samorządu terytorialnego lub inna jednostka organizacyjna będąca właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo posiadająca taki zabytek w trwałym zarządzie.

Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru.

W ustawie budżetowej do dyspozycji Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przewidziano 2 miliony 270 tysięcy złotych. 

O liczbie złożonych do Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wniosków poinformujemy w najbliższych dniach. 

Przypominamy, że nadal można składać wnioski o refundację poniesionych kosztów. Termin upływa 30 czerwca