Dotacje PWKZ 2024

Na koniec 2023 r. prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – Podlaska Wojewódzka Konserwator Zabytków przyznała dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Kwota będąca w dyspozycji PWKZ to 2 miliony 270 tysięcy złotych.

Do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku wpłynęły 62 wnioski o przyznanie przedmiotowych dotacji. Po dokonaniu oceny formalnej oraz merytorycznej złożonych wniosków udzielono 42 dotacje.

Dofinansowania w wysokości 100 000 zł zostały przekazane m.in. na bieżącą konserwację zewnętrznych elementów architektonicznych Pałacu Branickich, remont dachu budynku w skrzydle południowym zespołu klasztornego w Supraślu, kontynuację prac konserwatorskich przy elewacji Kościoła Rektoralnego pw. Wniebowzięcia NMP w Łomży, czy remont zabytkowego budynku klasztoru Zgromadzenia Misjonarzy w Siemiatyczach.

Dzięki dotacji PWKZ możliwym stanie się także sporządzenie dokumentacji projektowej dotyczącej czterech zabytkowych budynków w Łapach, jak i hydroizolacja oraz naprawa fundamentów i podwalin drewnianego domu przy ul. Grunwaldzkiej 20 w Białymstoku.

wykaz udzielonych dotacji 2024

 

Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia NMP w Łomży
Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia NMP w Łomży