DOTACJE PWKZ NA ROK 2019

Znana jest lista zabytkowych obiektów, które otrzymały dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane. Złożono 65 wniosków na kwotę ponad 7 mln. zł. Dotacje otrzymały obiekty sakralne, wśród nich Pomniki Historii, ale także budynki prywatne. Środki finansowe pochodzą z budżetu państwa i są największymi w historii pozyskanymi przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Prof. Małgorzata Dajnowicz w lutym br. poinformowała, że w roku 2019 cały budżet na dotacje wynosić będzie 2 miliony 270 tysięcy złotych.

Rozpatrzone wnioski obejmują dotacje na roboty budowlane do zrealizowania w roku złożenia wniosku, o które można było się ubiegać do 28 lutego.

Dotacje otrzymały 53 obiekty, wśród nich są m.in. takie zabytki jak:

Parafia pw. św. Rocha w Białymstoku na kwotę  150 tys. zł na remont schodów wraz z dziedzińcem

Parafia pw. św. Jakuba Apostoła w Sztabinie na kwotę 80 tys. zł na wykonanie prac konserwatorskich ceglanego detalu architektonicznego we wnętrzu kościoła

Parafia pw. Ofiarowania NMP w Różanymstoku na kwotę 85 tys. zł na prace konserwatorskie przy zabytkowej ambonie we wnętrzu kościoła

Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Siemiatyczach na kwotę 85 tys. zł na konserwację sztukaterii sklepienia prezbiterium kościoła

Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP W Wigrach na kwotę 40 tys na konserwację i renowację ołtarza rokokowego

Muzułmańska Gmina Wyznaniowa na kwotę 90 tys. zł na ogrodzenie mizaru w Kruszynianach

Parafia pw. św. Anny w Radziłowie na kwotę 85 tys. zł na roboty wokół zabytkowego kościoła pw. św. Barbary w Kramarzewie.

Parafia prawosławna pw. św. Mikołaja Cudotwórcy w Grodzisku na kwotę 59 tys. zł na remont dachu nawy głównej oraz remont prezbiterium

Kwotę 20 tys. zł otrzyma właściciel budynku przy ul. Lipowej 28 na remont m.in elewacji, bram i drzwi zabytku

Kwotę 10 tys. zł otrzyma właściciel domu przy Placu Czarneckiego 10 w Tykocinie na wymianę schodów drewnianych na poddasze oraz na wykonanie dokumentacji remontowo – budowlanej na remont domu

Wysokość wszystkich dotacji przyznanych przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku w roku 2019 jest na stronie: https://wuozbialystok.bip.gov.pl/wykaz-udzielonych-dotacji/wykaz-udzielonych-dotacji-w-roku-2019.html

Przypominamy, że 30 czerwca br. upłynie termin składania wniosków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytku przeprowadzonych w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku (refundacja poniesionych nakładów).