Dwa Zabytki Zadbane z naszego województwa w kolejnej edycji konkursu

Dwa obiekty z terenu województwa podlaskiego zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu konkursu Zabytek Zadbany 2022. Są to Hala Kultury w Łomży oraz wytypowany przez prof. dr hab. Małgorzatę Dajnowicz – Podlaską Konserwator Zabytków, dworzec PKP im. D. Siedzikówny w Białymstoku.

W kolejnych etapach eksperci ocenią poziom realizacji m.in. prac konserwatorskich w nominowanych obiektach.

Dodać należy, że 1 października 2020 roku zakończyła się modernizacja dworca kolejowego z poszanowaniem jego historycznej architektury. W ramach inwestycji przywrócony został pierwotny wystrój wnętrza dworca, wyglądem nawiązujący do czasów jego największej świetności. Prace budowlane prowadzone były pod ścisłym nadzorem PWKZ.

Budynek dworca został wpisany do rejestru zabytków województwa podlaskiego w 1985 roku.