Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa prof. Katarzyna Zalasińska w WUOZ w Białymstoku

W dniu wczorajszym (27.01.2022r.) w WUOZ w Białymstoku odbyło się merytoryczne spotkanie dotyczące szerokorozumianej współpracy pomiędzy Narodowym Instytutem Dziedzictwa, a Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Białymstoku.

Dyskutowano m.in. na temat wspólnych, przyszłych kierunków współpracy w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego województwa podlaskiego.

W spotkaniu wzięli udział prof. Katarzyna Zalasińska – dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Bogusław Chmiel – zastępca dyrektora, prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – Podlaska Konserwator Zabytków oraz Małgorzata Kierzkowska – zastępca PWKZ.

Od prawej: Bogusław Chmiel, prof. Katarzyna Zalasińska, prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz, Małgorzata Kierzkowska.