DZIEDZINKA W REJESTRZE ZABYTKÓW

Decyzją z dn. 18.05.2021 roku prof. Małgorzata Dajnowicz podlaska wojewódzka konserwator zabytków wpisała do rejestru zabytków leśniczówkę i stodołę ze spichlerzem w Białowieży, tzw. osadę Dziedzinka, w której przez ponad 30 lat mieszkała prof. Simona Kossak. 

Drewniana leśniczówka została wybudowana w 1935 roku w uroczysku Dziedzinka w granicach rezerwatu Białowieskiego Parku Narodowego. Z tego samego okresu pochodzi znajdująca się na działce stodoła ze spichlerzem.

W 1971 roku w leśniczówce zamieszkał fotograf dzikiej przyrody – Lech Wilczek. Po pewnym czasie, do drugiej części chałupy wprowadziła się prof. Simona Kossak – biolog, miłośniczka lasów i dzikiej przyrody, popularyzatorka nauki. Wspólnie, w samym sercu Puszczy Białowieskiej, stworzyli dom i miejsce przyjazne zwierzętom. „Dziedzinka, położona w granicach rezerwatu ścisłego, była doskonałym punktem obserwacyjnym zwierząt w ich naturalnym środowisku. Poprzez swoją działalność naukową i artystyczną, oboje stali się aktywnymi propagatorami unikatowych walorów przyrodniczych Puszczy Białowieskiej.” – prof. Małgorzata Dajnowicz podlaska wojewódzka konserwator zabytków.

Leśniczówkę cechuje oryginalna, zwarta, proporcjonalna i prosta bryła, której wyrazistym akcentem jest wydatny dach naczółkowy. Stodoła ze spichlerzem pomimo, że jest obiektem typowo gospodarczym, to swoim wyrazem nawiązuje do architektury leśniczówki. Obiekty przetrwały do dziś w niezmienionej formie, co świadczy o zachowanym walorze autentyczności. Oba budynki są nośnikiem wartości naukowych i historycznych – stanowią źródło badań nad drewnianą architekturą związaną z terenami Puszczy Białowieskiej. Ponadto, zespół budynków na uroczysku Dziedzinka posiada walor malowniczości. „Zlokalizowany na płaskim terenie, otoczony lasem, wykonany z tradycyjnego, naturalnego budulca doskonale wpisuje się w puszczański krajobraz.” – prof. Małgorzata Dajnowicz podlaska wojewódzka konserwator zabytków.

Postępowanie w sprawie wpisania do rejestru zabytków Dziedzinki, prof. Małgorzata Dajnowicz podlaska wojewódzka konserwator zabytków wszczęła z urzędu.