DZIEŁA SZTUKI W REJESTRZE ZABYTKÓW RUCHOMYCH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Obrazy: Zmartwychwstanie Pańskiej z XVIII/XIX w., Pokłon Pasterzy z XVIII/XIX w., Jezus Chrystus św. Jakub Apostoł wraz z koroną z 1 poł. XVIII w. oraz ikony: św. Antoni Pieczerski z XVIII/XIX w. i św. Jerzy Zwycięzca z 1 poł. XIX w. zostały wpisane do rejestru zabytków województwa podlaskiego na wniosek parafii prawosławnej pw. Św. Ap. Jakuba s. Alfeusza w Łosince.

Mimo daleko idącego procesu zniszczenia poszczególnych obiektów, wciąż stanowią one cenne dzieła sztuki, a ich zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na wartości jakich są nośnikami.