EWIDENCJA 2019

W 2019 roku do wojewódzkiej ewidencji zabytków zostało włączonych  31 kart ewidencyjnych obiektów z terenu miasta Białegostoku.

Są to m.in. dwa wiadukty przy ul. Hetmańskiej, pięć magazynów wojskowych przy ul. Węglowej 5, zespół Państwowej Wytwórni Wódek nr 8 ob., Wojewódzka Komenda Policji  przy ul. Warszawskiej 65, kamienice przy Rynku Kościuszki  5A, 13, 16 oraz domy przy ul. Świętojańskiej 18, 18/1, 24, 26, 28, 32.

W najbliższym czasie planowane jest włączenie kolejnych kart.