część kamiennych fundamentów Hotelu Polskiego i kościoła jezuitów w Łomży, foto. M. Bienia

część kamiennych fundamentów Hotelu Polskiego i kościoła jezuitów w Łomży, foto. M. Bienia