II dzień Konwentu Konserwatorów Wojewódzkich 

Podczas drugiego dnia Konwentu Konserwatorów Wojewódzkich 15.06.2022 r. w siedzibie Kompleksu Wigierskiego odbyło się merytoryczne spotkanie dotyczące tematyki konserwatorskiej z udziałem dr Katarzyny Pałubskiej – Dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków MKiDN, dr Michała Laszczkowskiego – Dyrektora Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków oraz Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków z całej Polski.

Podczas konferencyjnej części poruszono m.in. problematykę dotyczącą przyszłych zmian w ustawodawstwie związanych z ochroną zabytków oraz dyskutowano o formach i metodach upowszechniania wiedzy o zabytkach.

W czasie spotkania głos zabrał m.in. dr Dariusz Kopciowski, Konserwator Lubelski, który w trakcie wystąpienia przedstawił aktywności podejmowane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie w zakresie upowszechniania wiedzy o zabytkach. Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków wskazał m.in. na kontynuację konkursu „Laur Konserwatorski”, coroczną publikację „Wiadomości Konserwatorskich Województwa Lubelskiego”, liczne artykuły oraz wywiady poruszające kwestie konserwatorskie publikowane w lokalnej prasie i innych mediach. Uczestnicy Konwentu zapoznali się również z powstałym we współpracy filmem dotyczącym laureatów ubiegłorocznej edycji konkursu „Laur Konserwatorski”.

Z kolei prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz wskazała na wybrane formy i metody upowszechniania wiedzy o zabytkach podejmowane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku. Podlaska Konserwator Zabytków przedstawiła uczestnikom projekty zrealizowane na przestrzeni ostatnich lat, mówiła m.in. o  publikacji książki oraz filmu o Władysławie Paszkowskim – Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków, urzędującym w Białymstoku po II wojnie światowej, wydanych egzemplarzach „Biuletynu Konserwatorskiego Województwa Podlaskiego”, zorganizowanych wystawach, konferencjach, audycjach radiowych oraz warsztatach edukacyjnych dostosowanych do różnych grup wiekowych.