II nabór w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

polski ład logo
 Polski Ład

26 lipca bieżącego roku rozpoczął się II nabór w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Środki kierowane są bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego, a za ich pośrednictwem również do innych podmiotów zobowiązanych do opieki nad zabytkami. Celem dofinansowania jest przede wszystkim poprawa stanu polskich zabytków. Jednostki samorządu terytorialnego mają czas na złożenie wniosku do 16 sierpnia.

Program dopuszcza finansowanie obiektów włączonych do ewidencji lub wpisanych do rejestru zabytków, które należą do samorządu lub jednostki jemu podległej. Dofinansowanie z Programu może wynieść maksymalnie 98% wartości inwestycji, a minimalny wkład własny – 2%.

Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków będą przeznaczone na:

  • prace konserwatorskie,
  • restauratorskie,
  • roboty budowlane.

Dofinansowanie z Programu udzielane jest na wniosek składany do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego. Wnioski o dofinansowanie składane są w formie elektronicznej przez aplikację BGK zamieszczoną na stronie internetowej www.bgk.pl.

Instrukcja składania wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – https://www.youtube.com/watch?v=HZBdKgYzVlE.

Przypominamy, że w ramach I naboru dofinansowanie przyznano na ponad 4800 projektów, a łączna kwota wsparcia wyniosła 2,51 mld zł. Do województwa podlaskiego trafiło ponad 146 mln zł na realizację 229 projektów.

Lista beneficjentów: https://www.gov.pl/web/premier/wyniki-naboru.