IKONA ŚW. PROROKA AARONA PO KONSERWACJI

Zakończyły się prace konserwatorskie przy zabytkowej XVIII-wiecznej ikonie św. Proroka Aarona z cerkwi parafialnej Zaśnięcia NMP w Czyżach. Obecnie można ją zobaczyć w Muzeum Ikon w Supraślu. W odbiorze prac wzięła udział prof. Małgorzata Dajnowicz, Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Ikona proroka Aarona powstała prawdopodobnie w I poł. XVIII wieku. Obiekt był częścią ikonostasu w cerkwi parafialnej pw. Zaśnięcia NMP w Czyżach.

Pace konserwatorskie trwały nieco ponad dwa miesiące. Przed renowacją ikona była w złym stanie i wymagała natychmiastowej interwencji – warstwa malarska w wielu miejscach łuszczyła się i odpadała. Dzięki niezbędnym zabiegom zabezpieczającym udało się zatrzymać proces niszczenia i przywrócić ikonie dawną świetność.