IKONY PO KONSERWACJI

W cerkwi pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Siemiatyczach można już podziwiać dwie zabytkowe ikony po gruntowanej konserwacji. Ich renowację wsparł Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków i wierni z miejscowej parafii. W odbiorze prac brała udział prof. Małgorzata Dajnowicz. 

Prace konserwatorskie trwały rok, bo ikony były mocno zniszczone. Skrupulatne prace konserwatorskie odsłoniły wizerunek świętego Antoniego Pieczerskiego z detalami. Między innymi – można już przeczytać napis na rulonie, który święty trzyma w dłoni, a mówi on o błogosławieństwie ze Świętej Góry Atos.

Druga z odrestaurowanych ikon przedstawia Chrystusa, to typ przedstawienia zwany Salvador Mundi – Zbawca Świata. Na nim również widać wszystkie szczegóły. W czasie prac konserwatorsich udało się odsłonić napis na spodzie deski. Podarował ją ikonograf – Aleksy Grotow.

prof. Małgorzata Dajnowicz – Wojewódzka Konserwator Zabytków przypomniała historię odnalezienia ikon. „W okresie letnim 2018 roku podczas wizyty w parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła, na strychu odnaleźliśmy piękne ikony, do rejestru zostały one wpisane w grudniu 2018. Został wówczas opracowany program konserwatorski dla dwóch ważnych ikon, z XIX w. , z 1843 rok pochodzi ikona Chrystusa z elementami greckimi, druga ikona Św. Antoniego, który jest szczególnie czczony w tym regionie. Efekty prac są teraz widoczne, zostały dofinansowane ze środków PWKZ.”

Połowę kosztów odnowienia ikon pokrył Wojewódzki Konserwator Zabytków, połowę wzięła na siebie parafia Apostołów Piotra i Pawła w Siemiatyczach. Dzięki temu zostały one praktycznie uratowane, bo jak podkreślają specjaliści – to był ostatni moment na ich konserwację.

Joanna Polaska, Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki w Warszawie podkreśliła: „było sporo zabiegów przy nich, ale efekt rzeczywiście bardzo widoczny, były w bardzo złym stanie, a po konserwacji udało się przywrócić ich pierwotny wygląd”. Dla parafii to przedsięwzięcie ma wymiar nie tylko historyczny, ale też duchowy, wyjaśnił ks. Paweł Sterlingow – proboszcz parafii pw. Apostołów Piotra i Pawła w Siemiatyczach: „zostały odnowione ikony, które są swoistym testamentem naszych przodków”. Parafia pod wezwaniem Apostołów Piotra i Pawła ma udokumentowanych 588 lat istnienia.