Inauguracja roku akademickiego w Wyższym Seminarium w Drohiczynie

Podlaska konserwator zabytków, prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz, 14.10.2021 r., wzięła udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2021/2022 w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie.

Msza św. sprawowana pod przewodnictwem bp. Piotra Sawczuka.

Mszy świętej przewodniczył J. E. Ks. Bpa dra Piotr Sawczuk, który także wygłosił homilię.

W uroczystościach wzięli również udział biskup senior – Antoni Dydycz, rektor seminarium duchownego w Drohiczynie – ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, kierownik Katedry Teologii Liturgii w Instytucie Teologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – ks. prof. dr hab. Jacek Nowak Sac, przedstawiciel Akademii Katolickiej w Warszawie – ks. dr Marcin Falkowski oraz kadra pracownicza seminarium wraz z alumnami.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych, mundurowych, ruchów i stowarzyszeń katolickich oraz ośrodków kultury powiatu białostockiego.

Największą liczbą zabytków na Podlasiu, objętych najwyższą ochroną konserwatorską, są nieruchome zabytki sakralne. Ich liczba w przybliżeniu wynosi ok. 1000.

W 2021 r. Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków przyznał Wyższemu Seminarium Duchownemu w Drohiczynie dotację na prace konserwatorskie obrazu olejnego na płótnie św. Józefa Kalasanty w wysokości 10 000 zł – informuje prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz.

W 1933 r. powstało Mniejsze Seminarium Diecezjalne w Drohiczynie, które przekształcono jeszcze w tym samym roku w gimnazjum, a następnie liceum. Wyższe Seminarium Duchowne w Drohiczynie powstało po II wojnie światowej, od 1957 r. Obiekt został poważnie zniszczony w czasie I wojny światowej. W latach 1929 – 1931 w oparciu o istniejące pozostałości wzniesiono istniejący do dziś budynek. Uszkodzenia w czasie II wojny światowej usunięto do lat 50-tych XX w. Seminarium jest przykładem mieszanki stylów: baroku oraz neobaroku. Od 1966 r. znajduje się w rejestrze zabytków województwa podlaskiego.