Inauguracja roku akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie

W dniu 6 października 2022 roku Wyższe Seminarium Duchowne w Drohiczynie oficjalnie rozpoczęło nowy rok akademicki. W uroczystej inauguracji wzięła również udział prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – Podlaska Konserwator Zabytków.

Mszy świętej przewodniczył Jego Ekscelencja ks. bp dr Piotr Sawczuk. Podczas sesji inauguracyjnej swój wykład wygłosił ks. dr Mariusz Świder – Rektor WSD w Siedlcach.

Wyższe Seminarium Duchowne w Drohiczynie powstało po II wojnie światowej. Obiekt, w którym mieści się seminarium poważnie zniszczono w czasie I wojny światowej. W latach 1929-1931 w oparciu o pozostałości budynku wzniesiono nowy, istniejący do dziś. Uszkodzenia budowli powstałe w wyniku II wojny światowej usunięto do lat 50-tych XX w. Siedziba seminarium jest przykładem mieszanki stylów: baroku oraz neobaroku. Przedmiotowy obiekt został wpisany do rejestru zabytków województwa podlaskiego w 1966 r.

Niewątpliwie największą liczbę zabytków na terenie województwa podlaskiego, objętych najwyższą ochroną konserwatorską, stanowią nieruchome zabytki sakralne. Na terenie Drohiczyna pod ochroną konserwatorską znajdują się m.in.: kościół p.w. Wszystkich Świętych, cerkiew prawosławna p.w. Św. Mikołaja Cudotwórcy, kościół parafialny p.w. Św. Trójcy, dawny klasztor OO Jezuitów, dawne Kolegium OO Jezuitów, kościół p.w. Wniebowzięcia NMP oraz dawny klasztor OO Franciszkanów. Obiekty te wpisano do rejestru zabytków na mocy odrębnych decyzji w 1966 roku.

W 2022 roku Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Przenajświętszej w Drohiczynie otrzymała dotację w wysokości 38 000 zł z budżetu Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przeznaczoną na prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu we wnętrzu Kaplicy Loretańskiej w Kościele pofranciszkańskim p.w. Wniebowzięcia NMP.