Ingres abp Józefa Guzdka

04.09.2021 r. prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz, podlaska konserwator zabytków, wzięła udział w ingresie abp Józef Guzdka w katedrze archidiecezjalnej w Białymstoku.

Ingres abp Józefa Guzdka.

W liturgii uczestniczyli najważniejsi przedstawiciele Kościoła katolickiego w Polsce: nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio, prymas Polski abp Wojciech Polak, emerytowany metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz, metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz, poprzedni metropolita białostocki abp Tadeusz Wojda i metropolita wileński abp Gintaras Linas Grušase.

Nie zabrakło również przedstawicieli innych wyznań. We wspólnej modlitwie uczestniczyli m.in. prawosławny arcybiskup diecezji białostocko-gdańskiej abp Jakub, prawosławny ordynariusz wojskowy abp Jerzy, naczelny kapelan ewangelicki bp Maciej Makula oraz przedstawiciele Kościoła ewangelicko-augsburskiego i Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Białymstoku.

W uroczystościach wzięli udział również wierni, służby mundurowe, przedstawiciele służb państwowych i samorządowych oraz rodzina arcybiskupa.

Biskup Józef Guzdek urodził się 18 marca 1956 roku w Wadowicach. W 1975 roku rozpoczął studia w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 17 maja 1981 roku w katedrze na Wawelu przez posługę kardynała Franciszka Macharskiego. 12 września 2001 roku został mianowany przez kardynała Franciszka Macharskiego rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej.

14 sierpnia 2004 roku papież Jan Paweł II mianował księdza Józefa Guzdka biskupem pomocniczym metropolity krakowskiego i przydzielił mu stolicę tytularną Treba. Jako dewizę swojego posługiwania biskup przyjął słowa „In Te Domine speravi”. Święcenia biskupie kapłan przyjął 15 września 2004 roku w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. 4 grudnia 2010 papież Benedykt XVI mianował biskupa Józefa Guzdka biskupem polowym Wojska Polskiego.

Największą liczbą zabytków na Podlasiu są nieruchome zabytki sakralne, ich liczba w przybliżeniu wynosi ok. 1000.