KAMIENICA JAK SPRZED LAT

Efekty odtworzenia ozdobnej bramy głównej i ornamentowych drzwi wejściowych do kamienicy przy ul. Lipowej 28 w Białymstoku. 

W ubiegłym roku Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków przyznał dotację na wykonanie remontu przejazdu bramowego wraz z zabezpieczeniem przed wnikaniem wód opadowych. Odtworzona została ozdobna brama główna i przywrócone ornamentowe, drewniane drzwi wejściowe do kamienicy wraz z nadświetlem i renowacją rzeźbionej framugi. Był to ostatni etap remontu elewacji zabytkowej kamienicy przy ul. Lipowej 28 w Białymstoku.

Kamienica została zbudowana przez nieznanego inwestora na przełomie XIX i XX wieku. Nie jest znany także projektant budynku. Obiekt, jako jeden z nielicznych, przetrwał bez większych zniszczeń II wojnę światową. Po wojnie stanowił własność prywatną. Następnie został przejęty przez Skarb Państwa, później władze miejskie objęły go tzw. kwaterunkiem. W przyziemiu od strony ul. Lipowej mieściły się sklepy i bar. W związku z takim sposobem użytkowania, jeszcze w latach 60. przebudowano parter.

Budynek o cechach eklektycznych posiada charakterystyczne dla architektury orientalnej otwory zamknięte „oślim grzbietem”.