Kaplica na wyspie w Studzienicznej

Prawdopodobnie pierwszym, nieznanym z imienia pustelnikiem, zamieszkałym na tzw. wyspie na Jeziorze Studzienicznym był jeden z zakonników kamedułów. Nabożeństwo do Matki Bożej oraz obecność pustelnika zaczęły przyciągać wielu pielgrzymów. Odwiedzali go, prosząc o modlitwę oraz rady w trudnych sprawach, podziwiali jego ascetyczny tryb życia. Około 1728 r. pustelnik opuścił wyspę, jednak liczba pielgrzymów nie uległa zmianie.

Przed 1770 r. na wyspie osiadł drugi pustelnik Wincenty Morawski. Dzięki swojemu oddaniu zyskał uznanie przybywających wiernych. W 1770 r. z ofiar składanych przez pielgrzymów Wincenty Morawski zbudował na wyspie kaplicę z drewna.

Drewniana kapliczka na wyspie nie była w stanie pomieścić licznie przybywających pielgrzymów. W 1786r. powstał kościół, który szybko uległ zniszczeniu. W 1847 r. miejscowa ludność wybudowała obecny kościół parafialny.

Murowana kaplica została zbudowana w 1872r., na planie kwadratu ze ściętymi narożami. Jednokondygnacyjną bryłę pokryto dachem ośmiospadowym z naczółkami przykrytymi daszkami dwuspadowymi. W jej wnętrzu znajduje się obraz Matki Bożej Studzieniczańskiej, słynący licznymi łaskami. Obraz wykonano techniką olejną na płótnie przez nieznanego autora, pochodzi z XVIII wieku.

Szczególnym momentem w historii Sanktuarium w Studzienicznej jest 17 września 1995 r., kiedy to Obraz Matki Bożej został ukoronowany koronami papieskimi. Uroczystość odbyła się przy licznie zgromadzonym Episkopacie, duchownych i wielkiej rzeszy pielgrzymów. Obecnie odbywają się tu wszystkie ważniejsze uroczystości diecezjalne.     

Kaplica pw. Matki Boskiej w Studzienicznej została wpisana do rejestru zabytków w 1980 r.                                   

Kaplica na wyspie w Studzienicznej
Kaplica na wyspie w Studzienicznej

Kaplica na wyspie w Studzienicznej
Kaplica na wyspie w Studzienicznej

Kaplica na wyspie w Studzienicznej
Kaplica na wyspie w Studzienicznej

Źródła:

  • Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku
  • Studzieniczna Sanktuarium Maryjne https://tiny.pl/cgknt.