Kapliczka z Dąbrowy Białostockiej w rejestrze zabytków

W dniu 31 sierpnia 2022 roku prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – Podlaska Konserwator Zabytków podpisała decyzję dotyczącą wpisu do rejestru zabytków kapliczki znajdującej się na cmentarzu przykościelnym Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Dąbrowie Białostockiej.

Neogotycka kapliczka znajduje się na północ od kościoła parafialnego, w miejscu, gdzie znajdowało się prezbiterium nieistniejącego, drewnianego kościoła. Kaplica upamiętnia poprzednią świątynię, która została rozebrana przez mieszkańców Dąbrowy w nocy z dnia 4 na 5 maja 1902 r.

Obiekt powstał z inicjatywy i fundacji lokalnej społeczności, mocno zaangażowanej w losy parafii. Swoją formą architektoniczną nawiązuje do stylów średniowiecznych.

Murowaną, wolnostojącą kapliczkę wzniesiono na rzucie prostokąta. Obiekt usytuowano na wysokim cokole z granitowych ciosów, zakończonym profilowanym gzymsem. W każdej z ceglanych elewacji znajduje się wąski prostokątny otwór okienny, umieszczony w niszy, zamknięty łukiem ostrym, ujęty parą lizen z wyodrębnionym cokołem i ceglanymi odcinkami gzymsów. Nadokienniki zaakcentowano pionowym ułożeniem cegieł, zaś ściany boczne zwieńczono trójkątnymi szczycikami, zakończonymi gzymsem koronującym. Kaplicę nakryto wysokim dachem czterospadowym, zwieńczonym metalowym krzyżem.

Wartości artystyczne kaplicy wyrażają się w strzelistej, proporcjonalnej bryle złożonej z wysokiego kamiennego cokołu i ceglanych elewacji, zwieńczonej wysokim czterospadowym dachem. Elementami podkreślającymi walory dekoracyjne i estetyczne obiektu są lizeny flankujące otwory okienne oraz gzymsy – kordonowy, wieńczący. Kapliczka stanowi przykład skromnej w wyrazie, tzw. małej architektury z początku XX w. – wskazuje w decyzji prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – Podlaska Konserwator Zabytków.

Kapliczka nawiązuje stylowo do architektury świątyni, stanowiąc tym samym uzupełnienie dąbrowskiego zespołu kościelnego.