Kapliczka z miejscowości Niemirów w rejestrze zabytków

W dniu 7 września 2022 roku prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – Podlaska Konserwator Zabytków podpisała decyzję dotyczącą wpisu do rejestru zabytków kapliczki znajdującej się przy ul. Szpitalnej w Niemirowie.

Kapliczka została wzniesiona między 1870, a 1912 rokiem na gruntach funkcjonującego od końca XVIII w. do lat 60. XIX w. szpitala. Trwale upamiętnia miejsce jego powstania.

Szpital-przytułek działał w Niemirowie przy parafii katolickiej ufundowanej w 1620 roku przez Stanisława Niemira chorążego mielnickiego i kasztelana podlaskiego. Obiekt uposażany licznymi datkami funkcjonował do 1866 roku, kiedy to dekretem z 17 września parafia niemirowska oraz jej uposażenie zostało skonfiskowane w ramach represji popowstaniowych. Po zamknięciu przez władze carskie kościoła, wybudowana na gruntach szpitala kapliczka, odgrywała znaczącą rolę w życiu religijnym lokalnej społeczności. Przy kapliczce odbywały się msze święte, procesje oraz błogosławieństwa pól.

Kapliczka słupowa przy ul. Szpitalnej w miejscowości Niemirów to obiekt wolnostojący, otoczony parkanem z drewnianych sztachet, murowany z cegły, tynkowany, na niskim cokole, nakryty dwuspadowo, zwieńczony krzyżem kutym z żelaza. Od frontu znajduje się nisza sklepiona kolebkowo, osłonięta przeszklonym oknem w drewnianej ramie, zamkniętym od góry półkoliście. W niszy umieszczona jest współczesna gipsowa figurka Matki Bożej.

Kapliczka w Niemirowie odgrywa znaczącą rolę wśród lokalnej społeczności. Obiekt stanowi dzieło minionej epoki jako przykład małej architektury o znaczeniu regionalnym. Pełna prostoty, kubiczna forma bryły tworzy ważny akcent kształtujący krajobraz wsi Niemirów – wskazuje w decyzji wpisu do rejestru prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – Podlaska Konserwator Zabytków.