Kiedy środek transportu może zostać uznany za zabytek?

Kiedy środek transportu może zostać uznany za zabytek? 
 
Mamy dla Państwa kilka ważnych informacji dotyczących procedury włączania pojazdów zabytkowych do wojewódzkiej ewidencji zabytków. 
 
1. Rekomendujemy składanie kart ewidencyjnych środków transportu, które mają 50 i więcej lat.
2. W uzasadnionych przypadkach obiekty wykazujące wartość historyczną, artystyczną lub naukową mogą być włączone po upływie 35 lat od daty produkcji.
3. Wniosek o włączenie pojazdu do wojewódzkiej ewidencji zabytków powinien zostać złożony niezwłocznie po wykonaniu karty ewidencyjnej, jednakże nie później niż po upływie 3 miesięcy.
 
Osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o włączenie środka transportu do wojewódzkiej ewidencji zabytków polecamy zapoznanie się z ogólnymi regułami dotyczącymi tego zagadnienia (plik poniżej).