KOLEJNY ETAP KONKURSU „ZABYTEK ZADBANY”

8 zabytkowych obiektów z województwa podlaskiego zostało zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu oraz generalnego konserwatora zabytków „Zabytek Zadbany”. 

Celem konkursu „Zabytek Zadbany” jest promocja opieki nad zabytkami poprzez propagowanie najlepszych wzorów konserwacji, utrzymania i zagospodarowania zabytków.

W tegorocznej edycji konkursu pierwszy etap, polegający na formalnej ocenie wniosków, przeszło 119 obiektów z 15 województw.

O miano zabytku zadbanego powalczy 8 obiektów z województwa podlaskiego. W kategorii  „adaptacja obiektów zabytkowych” do kolejnego etapu zostały zakwalifikowane:

 • kompleks klasztorny Pijarów wraz z Centrum Muzealno-Warsztatowym w Szczuczynie,
 • budynek dworca kolejowego w Białymstoku,
 • kamienica przy ul. Mazowieckiej 35, ob. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Białymstoku,
 • budynek dworca kolejowego w Nurcu-Stacji,
 • budynek plebanii, ob. Muzeum „Stara Plebania” w Puńsku,
 • Klub Żołnierski, ob. Suwalski Ośrodek Kultury w Suwałkach.

W kategorii „architektura i budownictwo drewniane” ocenę formalną przeszły obiekty:

 • chałupa, chlewnia i spichlerz w Puńsku,
 • dom przy pl. Czarnieckiego 10 w Tykocinie.

„Zabytek Zadbany” to ogólnopolski konkurs ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu oraz generalnego konserwatora zabytków. Procedurę konkursową prowadzi Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Zgłoszenia do konkursu można było nadsyłać w następujących kategoriach:

 1. Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu
 2. Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu
 3. Adaptacja obiektów zabytkowych
 4. Architektura i budownictwo sakralne
 5. Zabytki techniki
 6. Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkami

W dalszej części konkursu jury oceni jakość i zakres prac budowlanych, konserwatorskich, restauratorskich oraz rewaloryzacyjnych prowadzonych przy zabytkach. Wyniki tegorocznej edycji konkursu zostaną ogłoszone do 30 listopada 2021 roku. Nagrodzeni i wyróżnieni otrzymają tablice „Zabytku Zadbanego” do oznakowania obiektów, same zaś zabytki są prezentowane w dedykowanych wynikom konkursu wydawnictwach Narodowego Instytutu Dziedzictwa przekazywanych właścicielom zabytków i przedstawicielom ogólnopolskiego środowiska konserwatorskiego.

Pełna lista zakwalifikowanych obiektów