Kolejny etap prac przy kościele parafialnym w Łapach zakończony

W dniu 15 listopada 2022 r. prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – Podlaska Wojewódzka Konserwator Zabytków dokonała odbioru prac związanych z remontem zabytkowego kościoła parafialnego pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łapach.

Odbiór dotyczył części prac objętych pozwoleniem konserwatorskim, mowa m.in. o remoncie elewacji wieży dzwonniczej i przyległych apsyd, remontu żaluzji dzwonniczych, obróbek blacharskich z blachy miedzianej, remontu pokrycia dachów na apsydach oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej.

Prace związane z remontem dachów apsyd przy wieży dzwonniczej oraz żaluzji dzwonniczych zostały dofinansowane w 2022 r. z budżetu Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Parafia otrzymała dotację w wysokości 37 000 zł.

Parafia rzymskokatolicka w Łapach została erygowana w 1912 r. Rok później rozpoczęto starania o budowę nowej świątyni, której projekt opracowano już w 1914 r. Niestety przygotowania do budowy przerwał wybuch I wojny światowej. Prace komitetu budowy świątyni wznowiono dopiero w 1918 r. Wkrótce powstał nowy projekt kościoła wykonany przez arch. Kazimierza Skórewicza, natomiast prace budowlane rozpoczęły się w 1920 r. Czynności związane z wykończeniem kościoła trwały do 1927 r., w tym samym roku dokonano konsekracji świątyni.

Kościół parafialny w Łapach powstał w okresie poszukiwań tzw. narodowego stylu w architekturze polskiej. Rozwiązania zastosowane przez budowniczych przy jego budowie, nawiązujące do architektury renesansu i baroku, dostosowano do współczesnych potrzeb, dzięki czemu świątynia zyskała miano wybitnego dzieła architektury polskiej 1 ćw. XX w. Kościół ten jest jednym z nielicznych tego rodzaju obiektów, zachowanych na terenie obecnego województwa podlaskiego – odnosi się do decyzji wpisu prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – Podlaska Wojewódzka Konserwator Zabytków.

Mocą decyzji z 1981 r. kościół parafialny został wpisany do rejestru zabytków województwa podlaskiego.