Komunikat prof. Małgorzaty Dajnowicz – Podlaskiej Wojewódzkiej Konserwator Zabytków