Konferencja na temat 200-lecia Kanału Augustowskiego

Kontynuujemy obchody 200-lecia powstania Kanału Augustowskiego, tym razem członkowie komitetu organizacyjnego oraz zaproszeni goście odbyli jednodniową konferencję zatytułowaną „200-lecie Kanału Augustowskiego”. W dniu 16 czerwca 2023 r. gospodarzem wydarzenia była Gmina Płaska.

Głos podczas spotkania zabrała prof. Małgorzata Dajnowicz. W swoim wystąpieniu poruszyła kwestię Kanału Augustowskiego jako Pomnika Historii, odniosła się również do licznych inicjatyw, mających miejsce na terenie Gminy Płaska, które wpłynęły na poprawę zachowania zabytku, jakim jest Kanał Augustowski.

Pozostałe wystąpienia dotyczyły m.in. początku budowy Kanału Augustowskiego, znaczenia obiektu w promocji i rozwoju województwa podlaskiego oraz jego atrakcyjności turystycznej. Prelegenci podjęli się również porównania Pomnika Historii na przestrzeni tych 200 lat oraz odbyli debatę na temat jego renowacji: sukcesów oraz ewentualnych zagrożeń.

W 2022 r. na terenie Gminy Płaska dokonano wielu prac remontowych przy Kanale Augustowskim. Spośród nich warto wskazać na remont mostu przy śluzie Perkuć oraz remont jazów w Gorczycy, Kudrynkach i Mikaszówce.