Konferencja na temat Obławy Augustowskiej

Dziś rozpoczęła się dwudniowa konferencja pt. „Obława Augustowska i jej konsekwencje. Stan badań i postulaty badawcze” w Augustowie.

Przedmiotowa konferencja stanowi podsumowanie dotychczasowej wiedzy na temat tragicznych wydarzeń z lipca 1945 r. Organizatorem wydarzenia jest Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego.

Pierwszy dzień obrad otworzyła prof. Małgorzata Dajnowicz. Wystąpienie Podlaskiej Wojewódzkiej Konserwator Zabytków dotyczyło kolekcji dokumentów Alicji Maciejowskiej jako materiału do badań nad Obławą Augustowską.

Pozostali prelegenci wygłoszą referaty m.in. na temat historii kamienicy tzw. Domu Turka, nastrojów ludności Suwalszczyzny w okresie II wojny światowej, działalności Armii Czerwonej i organów Urzędu Bezpieczeństwa latem 1945 r., biografii Ofiar Obławy, ustalenia liczby zamordowanych mieszkańców regionu oraz współczesnych konotacji dotyczących tego tematu.