Konferencja na temat ochrony zabytków

W dniu 30 sierpnia 2023 r. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja pt. „Ochrona zabytków: programy, realizacje, perspektywy”. Organizatorami wydarzenia byli Bohdan Paszkowski – wojewoda podlaski oraz prof. Małgorzata Dajnowicz – podlaski wojewódzki konserwator zabytków.

Konferencja była skierowana do przedstawicieli samorządu województwa podlaskiego. Udział w niej wzięło około 100 przedstawicieli samorządu (m.in. starostowie, prezydenci miast oraz przedstawiciele gmin).

W trakcie wystąpienia wojewoda podlaski odniósł się do pierwszej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Kwota tego dofinansowania w województwie podlaskim wynosiła ponad 153,49 mln zł i została przeznaczona na realizację 231 projektów przy zabytkach. W ostatnim czasie zakończył się nabór wniosków do drugiej edycji programu, jej wyniki poznamy już wkrótce.

Prof. Małgorzata Dajnowicz poruszyła kwestię dotacji Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Od 2019 r. kwota będąca w dyspozycji PWKZ sięga ponad 2 mln zł. Na przestrzeni ostatnich sześciu lat beneficjenci otrzymali ponad 11 mln zł na realizację prac przy podlaskich zabytkach. Podlaska Wojewódzka Konserwator Zabytków przypomniała uczestnikom również o dobrych praktykach, które z całą pewnością pozwolą na jeszcze efektywniejszą współpracę.

Pan Jacek Chańko, pełniący funkcję opiekuna Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w województwie podlaskim, podsumował dotychczasowe dokonania programu oraz poruszył wątek najczęściej popełnianych błędów w trakcie ubiegania się o przedmiotowe dofinansowanie.

Podsumowaniu spotkania towarzyszyła dyskusja, podczas której uczestnicy mogli dopytać się o nurtujące ich kwestie związane z ubieganiem się o wskazane dofinansowania.

Dziękujemy za tak liczny udział.