Konferencja polskich i niemieckich konserwatorów zabytków

W dniach 4-6 kwietnia 2022 roku prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – Podlaska Wojewódzka Konserwator Zabytków uczestniczyła w konferencji polskich i niemieckich konserwatorów zabytków. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

W wydarzeniu wzięli również udział prof. dr Markus Harzenetter – Prezes Państwowego Urzędu Ochrony Zabytków w Niemczech, dr Jarosław Sellin – Generalny Konserwator Zabytków, dr hab. Katarzyna Zalasińska – Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa, dr Katarzyna Pałubska – Dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków.

Podczas konferencji omówiono kwestie ochrony zabytków w obliczu trwającej wojny na Ukrainie. Konserwatorzy wygłosili również referaty na temat najważniejszych problemów konserwatorskich w województwach w Polsce oraz na terenie Niemiec.

W trakcie konferencji Konserwatorzy dokonali oględzin strategicznych zabytków z terenu Mazowsza oraz Miasta Stołecznego Warszawy. Wizytowano Zamek Królewski, Łazienki Królewskie, tereny dawnego getta na Muranowie oraz Żelazową Wolę, Brochów, Płock, Czerwińsk nad Wisłą oraz Pułtusk.

Trzydniowa konferencja zakończyła się podpisaniem deklaracji, pomiędzy wojewódzkimi konserwatorami zabytków, a konserwatorami niemieckimi, potępiającej działania wojenne na terenie Ukrainy.

Podpisanie deklaracji pomiędzy wojewódzkimi konserwatorami zabytków, a konserwatorami niemieckimi. Fot. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.