KONFERENCJA PWKZ

Blisko 90 wniosków o dotacje wpłynęło do tej pory  do Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. O najważniejszych kwestiach związanych z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku, w środę (03.03) podczas konferencji prasowej,  mówiła prof. Małgorzata Dajnowicz podlaska konserwator zabytków.

Do tej pory do Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wpłynęło 88 wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków z terenu województwa podlaskiego. Łączna wnioskowa kwota to w tym roku ponad 10 mln zł.

Pieniądze na prace przy zabytkach pochodzą z budżetu państwa. W tym roku do dyspozycji Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przewidziano 2 miliony 270 tysięcy złotych. Teraz wszystkie złożone wnioski będą analizowane i weryfikowane pod kątem formalnym i merytorycznym w sposób punktowy.” mówiła podczas konferencji prof. Małgorzata Dajnowicz, podlaska konserwator zabytków.

W ubiegłym roku Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków udzielił 52 dotacji na kwotę ponad 2,2 mln złotych. Były to m.in. prace przy zabytkowym meczecie w Kruszynianach, prace konserwatorskie przy szalunku i stolarce kościoła pw. św. Barbary w Kramarzewie i konserwacja pomnika Stefana Czarnieckiego w Tykocinie.  „Najwyższa dotacja (170 tys.) została przyznana na remont domu staromiejskiego (dawnej plebanii) w Supraślu. Były to prace ratownicze, absolutnie niezbędne.” – prof. Małgorzata Dajnowicz.

Wojewódzka konserwator zabytków podczas konferencji podsumowała działania PWKZ w ubiegłym roku. „Ważną częścią pracy pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku jest wydawanie decyzji. W ubiegłym roku Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał ponad 800 decyzji, w tym ponad 700 pozwoleń i około 40 decyzji odmownych.– prof. Małgorzata Dajnowicz.

Prof. Małgorzata Dajnowicz powiedziała, że do rejestru zabytków w 2020 roku zostało wpisanych 37 obiektów (10 nieruchomych i 27 ruchomych). M.in. budynek fabryki włókienniczej Flakiera w Białymstoku, drewniane domy przy ulicy Złotej w Białymstoku, neon „Albatros” w Augustowie i sztandar Państwowej Średniej Szkoły Rolniczo-Leśnej w Żyrowicach. Z kolei wojewódzka ewidencja zabytków w ubiegłym roku wzbogaciła się o 29 zabytków nieruchomych.

Na liście obecnie procedowanych wpisów do rejestru zabytków znajduje się m.in leśniczówka w Białowieży, w której przez wiele lat mieszkała Simona Kossak, cmentarz staroobrzędowców w Białogórach i budynki magazynowe dawnej Supraskiej Sukiennej Manufaktury S. H. Cytrona w Supraślu.

Wojewódzka konserwator zabytków podsumowała również działania PWKZ w zakresie upowszechniania wiedzy o zabytkach. Mówiła m.in. o otwarciu wystawy „Umarł i Zmartwychwstał. Wybrane dzieła sztuki z terenu województwa podlaskiego”, audycjach radiowych „Odkryj podlaskie zabytki” zrealizowanych we współpracy z Radiem Akadera oraz o wydaniu 26. zeszytu „Biuletynu Konserwatorskiego Województwa Podlaskiego”.