Koniec prac budowlanych przy obiektach strażnicy wodnej

W ostatnim czasie dokonano odbioru całości prac budowlanych przy budynkach gospodarczych strażnicy wodnej – budynku gospodarczym oraz kuchni letniej w miejscowości Perkuć.

Budynki gospodarcze oraz budynek mieszkalny operatora śluzy Perkuć stanowią część infrastruktury technicznej Kanału Augustowskiego wpisanego do rejestru zabytków województwa podlaskiego w 1979 roku.

Jak wskazuje projekt budowlany przy przedmiotowych budynkach wykonano m.in. następujące czynności: wymianę uszkodzonych krokwi, montaż folii dachowej paroprzepuszczalnej, wymianę desek szczytowych, okapowych, pokrycie dachu nowym gontem drewnianym modrzewiowym, wymianę istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaż nowej instalacji odgromowej.

Budynki gospodarcze wraz ze strażnicą stanowią niepowtarzalny przykład PIĘKNEJ architektury drewnianej, popularnej w województwie podlaskim. Obiekty stanowią integralną część naszego Kanału Augustowskiego, zabytku techniki będącego Pomnikiem Historii – perły technicznej i turystycznej, której walory historyczne podziwiane są przez zwiedzających z Polski a nawet świata – podkreśla prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz.

Śluzę Perkuć wybudowano w latach 1827-1828 przez Juliana Piędzickiego pomiędzy Jeziorem Krzywym, a jeziorem Mikaszewo, jest dziesiątą śluzą wybudowaną na Kanale Augustowskim. W jej okolicach znajduje się Rezerwat przyrody Perkuć.