Koniec prac konserwatorskich w Białowieży

W ostatnim czasie zakończono prace konserwatorskie przy obrazie – Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w ramie z kościoła pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Białowieży.

Zarówno obraz jak i rama zostały wpisane do rejestru zabytków województwa podlaskiego w 2015 roku. Przejawiają wartości artystyczne oraz posiadają walory historyczne.

Obraz Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus został wykonany w technice olejnej na płótnie w latach 1939-1940. Dzieło namalowała znana polska malarka pochodząca z Wilna – Łucja Bałzukiewiczówna, której warsztat artystyczno-technologiczny oraz styl ukształtowany został doświadczeniem w pracowni Olgi Boznańskiej ze szkoły monachijskiej – odnosi się do decyzji o wpisie do rejestru obrazu Św. Teresy prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz.

Obraz stanowi przykład malarstwa barokowo-holenderskiego. Do obecnej świątyni sprowadzono go z kościoła w Choroszczy. Drewniana, złocona rama powstała na początku lat 50 XX w. w pracowni stolarskiej w Choroszczy. Jest przykładem rzemiosła snycerskiego na wysokim poziomie artystycznym. Natomiast relikwiarz Św. Teresy od  Dzieciątka Jezus powstał na przełomie XIX i XX wieku w warsztacie wileńskiego złotnika Michała Niewiadomskiego.

Obraz przedstawia świętą w zakonnym stroju karmelitańskim: brązowym habicie, białooliwkowym płaszczu zarzuconym na ramiona oraz szaroniebieskim welonie. Postać jest lekko zwrócona w lewą stronę, przytula krucyfiks obsypany różami. W tle widoczne rozjaśnione niebo z promieniami skierowanymi na krucyfiks. Na obrzeżach obrazu znajdują się obłoki z wychylającymi się uskrzydlonymi główkami aniołów. Na dole rozsypane płatki róż.

W 2021 roku Parafia rzymskokatolicka pw. Świętej Teresy  od Dzieciątka Jezus w Białowieży otrzymała dotację ze środków publicznych, budżetu PWKZ w wysokości 20 000 zł na prace konserwatorskie przy przedmiotowym zabytku.