PRACE KONSERWATORSKIE OBRAZÓW W DROHICZYNIE

W dniu 09.12.2021 roku prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – podlaska konserwator zabytków dokonała odbioru prac konserwatorskich obrazu Świętego Józefa Kalasantego z Diecezji Drohiczyńskiej.

Według programu prac konserwatorskich wykonanego przez konserwatora dzieł sztuki zaplanowano m.in. następujące czynności przy obrazie: konsolidację płótna podobrazia, uzupełnienie ubytków warstwy gruntu, położenie koloru lokalnego akwarelą, wykonanie retuszu naśladowczego farbami olejnymi oraz położenie werniksu końcowego.

Bp Piotr Sawczuk, prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz, Joanna Polaska.

Obraz Świętego Józefa Kalasantego powstał w trzecim ćwierćwieczu XVIII w. Najprawdopodobniej jego autorem był przebywający w Drohiczynie  w 1775 roku pijar Łukasz Karol Hubel. Obraz przedstawia Świętego klęczącego we wnętrzu, ubranego w brązowy, obszerny habit przewiązany w pasie z wiszącym różańcem u boku. Postać jest wpatrzona w Ukrzyżowanego Chrystusa, klęcząc opiera się o brzeg ołtarza. Na drugim planie obrazu znajduje się ołtarz, na którym leży czaszka, krzyż oraz dyscyplina. Natomiast u dołu kompozycji, po lewej stronie widnieją dwie postacie aniołków.

Obraz Św. Józefa Kalasantego posiada wartości artystyczne. Jest dziełem stanowiącym przykład malarstwa barokowego. O jego wysokim poziomie artystycznym świadczy m.in. technika opracowania detali takich jak dłonie, a w szczególności twarz postaci Świętego, sposób operowania światłem oraz przedstawienie elementów symbolicznych. Postacie wydobywające się z ciemnego tła obrazu skłaniają odbiorcę do refleksji nad jego treścią – odnosi się w decyzji o wpisie do rejestru obrazu prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz.

W 2020 roku obraz Świętego Józefa Kalasantego został wpisany do rejestru zabytków ruchomych województwa podlaskiego. Natomiast w 2021 roku Wyższe Seminarium Duchowne otrzymało dotację ze środków publicznych, budżetu PWKZ w wysokości 10 000 zł na prace konserwatorskie przy przedmiotowym dziele.