Koniec prac konserwatorskich w Milejczycach

Dobiegły końca prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym z kościoła p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Milejczycach.

W celu wyeksponowania wartości artystycznych ołtarza przeprowadzono m.in. następujące prace: usunięto warstwy przemalowań, oczyszczono odsłonięte powierzchnie polichromowane, wykonano niezbędne prace stolarskie, polegające na przykład na uzupełnieniu brakujących lub uszkodzonych elementów konstrukcyjnych ołtarza, uzupełniono ubytki snycerki oraz dokonano retuszu naśladowczego warstwy polichromii.

Przedmiotowy ołtarz to obiekt architektoniczny, wolnostojący, drewniany, polichromowany z elementami snycerki złoconymi i srebrzonymi. Ołtarz posiada uszaki w formie wici liści akantu z wplecionymi wstęgami. W jego centralnej części znajduje się ujęty w zdobioną ramę obraz „Wskrzeszenie Piotrowina”, po którego bokach umieszczono kolumny. Z kolei nad obrazem ukazano Ducha Świętego pod postacią gołębicy.

W zwieńczeniu znajduje się obraz ukazujący Chrystusa w Ogrójcu. Po jego obu stronach umieszczono rzeźby klęczących aniołów. Na szczycie ołtarza zamieszczono rzeźbę Św. Michała Archanioła z tarczą i mieczem.

Na podstawie decyzji z 1977 r. ołtarz główny został objęty najwyższą formą ochrony konserwatorskiej, znajduje się w rejestrze zabytków.

W 2022 roku prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – Podlaska Wojewódzka Konserwator Zabytków przyznała Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Milejczycach dotację w wysokości 70 000 zł przeznaczoną na prace konserwatorskie i restauratorskie przy przedmiotowym ołtarzu.