Koniec prac konserwatorskich w Surażu

Zakończono prace konserwatorskie przy zabytkach ruchomych tj. ołtarzu głównym i rzeźbach: Św. Pawła, Św. Piotra oraz Matki Boskiej stanowiących wystrój i wyposażenie kościoła pw. Bożego Ciała w Surażu.

W ramach założeń programu prac konserwatorskich zaplanowano m.in. następujące czynności: usunięcie przemalowań z warstwy polichromii i warstw złoconych, impregnację osłabionych strukturalnie partii drewna, uzupełnienie ubytków drewna, rekonstrukcję brakujących elementów snycerki oraz rekonstrukcję złoceń złotem w płatkach.

Ołtarz główny w kościele pw. Bożego Ciała w Surażu po renowacji.

Neogotycki ołtarz główny pochodzi z IV ćw. XIX w. Mensa ołtarzowa ma formę skrzyniową, wysuniętą przed lico. W polu środkowym znajduje się prostokątny otwór z draperią w tle, z rzeźbą Chrystusa. Po obu stronach widnieją ścianki parawanowe z płycinową dekoracją maswerkową, kolumienkami ze złocistymi kapitelami i ażurowymi baldachimami nad niszami, w których ustawione są rzeźby świętych Piotra i Pawła.

Drewniana rzeźba Św. Pawła pochodzi z II poł. XVIII. i znajduje się w ołtarzu głównym. Jest to obiekt przyścienny, polichromowany. Postać Św. Pawła przedstawiono frontalnie w wyraźnym kontrapoście. Święty podtrzymuje zamkniętą księgę ornamentowaną krzyżem w mandorli w kolorze szaro-ugrowo-niebieskim. Postać zobrazowano w długiej szacie – sukni i pofałdowanym płaszczu w kolorze jasno-cynobrowym ze złocistą bordiurą na brzegu.

Drewniana rzeźba Św. Piotra pochodząca z II poł. XVIII w. również stanowi element ołtarza głównego. Postać Św. Piotra trzyma dwa, duże złociste klucze o zakończeniach czterolistnych. Świętego przedstawiono w długiej biało-ugrowanej szacie zakończonej na szyi odstającą wertykalną fałdą oraz pofałdowanym, czerwonym płaszczu ze złocistą bordiurą na brzegu.

Parafia w Surażu należy do najstarszych ośrodków kościelnych Archidiecezji Białostockiej,  jej fundacja na początku XV w. jest przypisywana wielkiemu księciu litewskiemu Witoldowi. Obiekt słynie ze znajdującej się we wnętrzu figury Jezusa Nazareńskiego. Figura ta pojawiła się w niej w 1876 r. w związku z wyposażaniem nowej murowanej świątyni. Pojawienie się wizerunku Chrystusa w kościele świadczyło o głębokiej potrzebie zawierzenia Bogu przez lud, który pozostając pod zaborami wyczekiwał na upragnioną wolność – dodaje prof. dr. hab. Małgorzata Dajnowicz.

Ołtarz główny w kościele parafialnym pw. Bożego Ciała w Surażu został wpisany do rejestru zabytków województwa podlaskiego w 2012 r. Natomiast rzeźby Św. Pawła, Św. Piotra oraz Matki Boskiej wpisano do rejestru w 2005 r.

W latach 2020 – 2021 Parafia pw. Bożego Ciała w Surażu otrzymała dotację ze środków publicznych, budżetu PWKZ w wysokości 30 500 zł na konserwację rzeźb św. Piotra i Pawła, św. Wojciecha oraz św. Jana Nepomucena.