Koniec prac przy dworze myśliwskim w Turośni Kościelnej

W dniu 14 lipca 2022 roku prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – Podlaska Konserwator Zabytków dokonała odbioru prac polegających na remoncie zabytkowego budynku położonego przy ul. Lipowej 4 w Turośni Kościelnej.

Remont dotyczył pomieszczeń piwnicznych, zejścia do piwnicy, wnętrz, więźby dachowej, dachu oraz elewacji. Prace te wykonywano na podstawie pozwolenia konserwatorskiego.

Przedmiotowy dwór zbudowano pod koniec lat 60. XVIII wieku, kiedy to właścicielem ziem turośniańskich był Wiktor Jan Zaleski – starosta borecki. Mężczyzna zadecydował o przebudowie dworu na styl późnego baroku. Po jego śmierci dobra przejęła jego bratanica. Dwór ten był jednym z najlepiej zachowanych w okolicy, jego bywalcami byli Ossolińscy – właściciele Turośni Kościelnej. Podczas pobytu brali udział w polowaniach, stąd też prawdopodobnie wzięła się nazwa dworu myśliwskiego. Majątek przechodził w ręce kolejnych właścicieli, aż do lat 70. XX w. wtedy został sprzedany Urzędowi Gminy. Wnętrze budynku zaadaptowano na Gminny Ośrodek Kultury, następnie Urząd Stanu Cywilnego. Obecnie we wnętrzu budynku znajdują się pomieszczenia konferencyjno-biurowe.

Murowany obiekt znajduje się w centralnej części dawnego ogrodu włoskiego. Bryła budynku została zbudowana na planie prostokąta, przykryta dachem mansardowym. Wejście do dworu znajduje się od strony ul. Lipowej.

Dwór w Turośni Kościelnej jest już jednym z nielicznych, spotykanych w Polsce barokowych pawilonów z XVIII wieku, przejawia zarówno wartości artystyczne, jak i walory historyczne. Z konserwatorskiego punktu widzenia jest dobrze zachowany. Przedmiotowe prace przy zabytku pozwoliły na zabezpieczenie budynku oraz dostosowanie do bieżących potrzeb. Docelowo obiekt ma zostać zaadaptowany na potrzeby Oddziału Muzeum Regionalnego, na piętrze budynku znajdą się pomieszczenia administracyjne – dodaje prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz.

Budynek został wpisany do rejestru zabytków województwa podlaskiego w 1956 roku.