KONSERWACJA KOMINKA W PAŁACU HASBACHA W BIAŁYMSTOKU

Zakończyły się prace konserwatorskie kominka znajdującego się w zabytkowym Pałacu Hasbacha w Białymstoku. Obiektowi przywrócony został dawny XIX-wieczny wygląd. Odbioru wykonanych prac dokonała prof. Małgorzata Dajnowicz podlaska konserwator zabytków.

Kominek był w złym stanie, dlatego konieczne było przeprowadzenie prac konserwatorskich. Poza ubytkami formy widoczne były zadrapania powierzchni ceramicznej oraz spękanie szkliwa. Można było zauważyć lekkie przesunięcia względem siebie poszczególnych elementów. Największe ubytki formy zlokalizowane były w obrębie obramienia centralnej sceny figuralnej, brak oryginalnych portretów postaci stanowiących głowicę filarów flankujących otwór paleniska, rozległe ubytki w dekoracji geometrycznej podstawy kominka. Powojenne rekonstrukcje wykonane w miejscach największych ubytków mogły wpływać na zakłócenie odbioru estetycznego obiektu. Prace konserwatorskie obejmowały m.in. oczyszczenie, uzupełnienie ubytków i spoin oraz pokrycie specjalistyczną farbą.

Konserwowany kominek znajduje się w historycznym Pałacu Hasbacha w Białymstoku, obecnie siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku. Został wykonany w latach 80. XIX wieku w rozbudowanej neorenesansowej formie. Ciemnobrązowe, miejscami wpadające w czerń szkliwo stanowi tło dla bogatej ornamentalnej i figuralnej dekoracji osadzonej w większości w płycinach o jasnym, zielonym tle.

Kominek jest wyrobem ceramicznym i ze względu na budowę technologiczną zaliczyć go należy do grupy fajansów. Fajans to rodzaj ceramicznych wyrobów o porowatym czerpie, wypalanym z oczyszczanych glinek, barwy od białej do jasnokremowej, a niekiedy, przy większej zawartości żelaza, czerwonawej lub różowatej. Następnie kryte były nieprzezroczystymi białymi lub barwionymi szkliwami.