KONSERWACJA NAGROBKA J.C.E. DE BIE W SUWAŁKACH

Zakończyły się prace konserwatorskie przy XIX-wiecznym nagrobku J.C.E. De Bie znajdującym się na cmentarzu parafialnym przy ul. Bakałarzewskiej w Suwałkach. Prace dofinansował Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków. 

W ramach pozwolenia wydanego przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, po przewiezieniu do pracowni konserwatorskiej, pomnik został oczyszczony i zdezynfekowany. M.in. usunięto resztki spoin i wtórnych uzupełnień, następnie uzupełniono ubytki i uczytelniono inskrypcje.

Pomnik nagrobny J.C.E. De Bie pochodzi z 1864 roku. Nagrobek wykonany w piaskowcu ma formę steli z urną. Stela zamknięta jest u góry łukiem pełnym z płaskorzeźbionym krzyżem greckim. Na ścianie frontowej znajdują się inskrypcje w języku francuskim. Urna na brzuścu przepasana jest stylizowanym wzorem meandru, i przykryta tkaniną.

Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków przyznał parafii p.w. Św. Aleksandra w Suwałkach dotację w wysokości 7 tysięcy złotych.