KONSERWACJA NAGROBKA JÓZEFA BIEŻAŃSKIEGO W OSTROŻANACH

Zakończyły się prace konserwatorskie zabytkowego nagrobka Józefa Bieżańskiego z cmentarza parafialnego w Ostrożanach. Renowację dofinansował w tym roku Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków. 

Prace przy zabytkowym nagrobku z cmentarza parafialnego w Ostrożanach obejmowały m.in. dezynfekcję i oczyszczenie powierzchni kamienia z luźnych nawarstwień, mchów i porostów. Dokonano też impregnacji pomnika, uzupełniono widoczne ubytki i uczytelniono znajdujące na nagrobku inskrypcje.

Nagrobek Józefa Bieżańskiego został wykonany w 1848 roku w wyniku umowy zawartej pomiędzy Stefanem Ciecierskim i Janem Nepomucenem Bizańskim a Jakubem Tatarkiewiczem.

Ponad 170-letni pomnik jest przykładem doskonałego warsztatu rzeźbiarskiego wybitnego warszawskiego artysty – Jakuba Tatarkiewicza. Kunszt wykonania nagrobka sprawia, że jest on przykładem dzieła sztuki wartym zachowania dla przyszłych pokoleń. Blisko trzymetrowy nagrobek w formie steli zwieńczonej urną, osadzony na postumencie i podstawie płytowej, w całości wykonany został z piaskowca. Na frontowej i tylnej ścianie znajdują się inskrypcje. Jedna z nich mówi o tym, że nagrobek postawiono dla Józefa Bieżańskiego staraniem Jana Nepomucena Bizańskiego i Stefana Ciecierskiego, zaś druga, że złożono tu także tymczasowo ciało Anieli z Wodzińskich Grzybowskiej.

Prace konserwatorskie zabytkowego nagrobka udało się przeprowadzić m.in. dzięki udzielonej w tym roku przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotacji.