KONSERWACJA OŁTARZA GŁÓWNEGO I AMBONY W KOŚCIELE W WIŻAJNACH

Zakończyły się częściowe prace konserwatorskie przy zabytkowym ołtarzu głównym i ambonie w XIX-wiecznym koście pw. Św. Teresy z Avila w Wiżajnach. Odnowienie tych elementów wystroju świątyni było możliwe dzięki wsparciu finansowemu Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Rokokowy ołtarz główny pochodzi z połowy XVIII wieku. Wykonany w drewnie, polichromowany i złocony. W przeźroczu ujętym parą złoconych kolumn znajduje się obraz Matki Boskiej Różańcowej w rokokowej ramie. W zwieńczeniu umieszczono obraz św. Teresy. Ołtarz charakteryzuje się bogatą dekoracją snycerską w postaci złoconych i srebrzonych rocaille, kampanuli, motywów roślinnych i uskrzydlonych główek aniołków. Prace obejmowały przeprowadzenie dezynfekcji i impregnacji, konserwację uszkodzeń polichromii, złoceń oraz srebrzeń

Ambona usytuowana na zachodniej ścianie prezbiterium pochodzi z początku XIX wieku. Wykonana w drewnie, przyścienna, polichromowana ze złoceniami. Każda ze ścianek pięciobocznego kosza zdobiona jest płycinami w kształcie prostokąta wertykalnego ze złoconą ramą i motywem złoconego liścia akantu. Program prac konserwatorskich obejmował m.in. dezynfekcję, dezynsekcję i oczyszczenie ambony

Kościół w Wiżajnach został wybudowany w 1825 roku w stylu klasycystycznym. 

Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków przyznał parafii pw. Św. Teresy z Avila dotację w wysokości 10 tysięcy złotych na prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym w kościele oraz 3,5 tysiąca złotych na konserwację ambony.