KONSERWATORSKIE OGLĘDZINY

Park Dyrekcyjny w Białowieży już wkrótce mieszkańcy i turyści zobaczą w nowej odsłonie.  Prof. Małgorzata Dajnowicz – Wojewódzka Konserwator Zabytków i Andrzej Nowak – dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku wraz z komisją wzięli udział w oględzinach konserwatorskich terenu.